Vikaselvitys, korjaus ja huolto

Onko ongelmana:

Patteri ei lämpiä, vesivuoto, putkivuoto, suuri veden kulutus, suuri energian kulutus, ilmanvaihto ei toimi, lämpö ei kierrä, tuleva ilma liian kylmä, tuleva ilma liian lämmin, huonelämpötila kylmä, lämpötila liian alhainen...

Laitteiden asianmukaisella huollolla ja korjaamalla niissä esiintyvät viat saavutetaan viihtyisät olosuhteet järjestelmien toimiessa oikein. Toisaalta vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta, kuten ohessa oleva  esimerkkilaskelma vuotavasta WC:stä osoittaa. Muutkin laitteet voivat aiheuttaa lisääntynyttä lämpö- ja sähköenergian kulutusta tai muuta hävikkiä, ellei niitä ajoissa huolleta tai korjata.

LVI-laitteet voivat vikaantua siten, etteivät järjestelmät toimi halutulla tavalla. Osa selvittämistäni vioista on syntynyt jo asennuksen yhteydessä tai johtuu puutteellisesta suunnittelusta.

Palvelut

Monipuolinen koulutus ja työkokemus ovat pohjana onnistuneelle vikaselvitykselle. Opintojen kautta saatu tieto niin materiaalien kuin siirtoaineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuusta omaksuttu tieto auttaa ymmärtämään aineiden käyttäytymistä ja vaikutusta järjestelmissä. Elektroniikan ja tietojenkäsittelyn opinnot laajentavat näkemystä tavanomaista omaa lvi-teknistä sektoria laajemmalle.

Suunnittelukokemuksen kautta on laitteiden toimintaperiaatteet ja ominaisuudet tulleet tutuksi. Käytön huollon ja ylläpidon tehtävissä on kuva edellisten toteutumisesta olemassa olevissa järjestelmissä selkiytynyt.

Kun insinöörillä pysyy putkipihdit ja muut työkalut käsissä, pääsee ongelmia tutkimaan syvällisemmin ilman ulkopuolista apua. Samaten pystyn tavallisesti vaihtamaan vialliseksi olettamani osan ja toteamaan korjautuuko ongelma. Pohjatiedot auttavat määrittämään onko alunperin suunnittelussa, asennuksessa tehty virhe valintoja (tai johtuuko vika vääränlaisesta käytöstä). Sen pohjalta voi arvioda saadaanko jollain muutoksella uudelleen vikaantuminen estettyä.

Korjaan, huollan asiakkaiden laitteita. Mikäli tarvitaan kolmatta osapuolta esimerkiksi erityisosaamisen tai asennusoikeuksien takia, voin sellaisen järjestää asiakkaan puolesta. Itselläni on KVV-pätevyys. Myös uusien laitteiden ja putkistojen asennus onnistuu.

Huollossa tarvittava laitteiden merkin ja mallin tunnistaminen auttaa valitsemaan tarvittavat varaosat ennakkoon. Jos tarkkaa mallitietoa ei esimerkiksi tyyppikilven tai dokumenttien avulla ole käytettävissä, voi laitteen kuvata kännykkä- tai digikameralla. Multimedia- tai sähköpostiviestin kautta minulle lähetetty kuva auttaa tunnistamisessa.

Mikäli tarve vaatii, voin matkustaa Kuopion lähiseutua kauemmaksikin.

Eräs mahdollinen vikatapaus on kello- tai kuormitusohjauksen virheellinen toiminta. Tämä johtaa tarpeettomaan energiankulutukseen.

Voin tehdä myös energian ja veden kulutusseurantaa.

Vikaesimerkkejä