Usein kysyttyä: kupariputken kestoikä

04.03.2016 00:00

Kupariputken tekniseksi käyttöiäksi Cupori ilmoittaa 50 vuotta. Ilmeisesti aiemmin on jossain vaiheessa ollut laadultaan huonompia kupariputkia. Käyttöikä riippuu lähinnä olosuhteista. Kuparin kestävyys perustuu siihen, että sen pinnalle muodostuu pysyvä oksidikerros Tavallisimmat kupariputken vauriot ovat eroosiokorroosio ja veden laadusta johtuva syöpyminen.

Tavallisimmat kupariputken vauriot ovat eroosiokorroosio ja veden laadusta johtuva syöpyminen. Veden virtausnopeuden ollessa liian suuri esiintyy kupariputkissa ja sen osissa eroosiokorroosiota. Pysyvää oksidikerrosta ei pääse muodostumaan. Tätä esiintyy kun putkessa on jatkuva virtaus: kiertojohdoissa tms. Tavallisimmin pumpun virtaama on liian suuri käytettyyn putkikokoon nähden. Voidaan mitata ja asetella sopivan kertasäätöventtiilin avulla.

 

KIROILEMATON PUTKIMIES
- Kuopiossa & Oulussa -

Soita ja kysy lisää.

050 375 0055