UKK 2. CU-putkien kestoikä - Asennusvirheitä - Veden laatu

04.03.2016 00:00

Asennusvirheistä johtuva veden pyörteily estää oksidikerroksen muodostumisen. Tällaisia asennus virheitä tavallisimmin ovat putken katkaisussa poistamatta jääneet sisäpuolinen kuroumat, haaraputken työntyminen liian syvälle (juotettu haara) ja putkeen syntynyt poimu (ruttu).

Lattialämmitysputkistossa voi esiintyä edellä mainituista syistä kupariputken eroosiokorroosiota ja/tai myös ulkopuolinen korroosiota. Joissakin paikoissa Kuopion lähialueella porakaivovesi syövyttää kuparia.

 

KIROILEMATON PUTKIMIES
- Kuopiossa & Oulussa -

Soita ja kysy lisää.

050 375 0055